top of page
RautaKoneNippeli_Santander_lainaraha.jpg

Mak­suai­kaa jous­ta­vas­ti

Tarjoamme sinulle mah­dol­li­suu­den maksaa ostoksesi jär­ke­väs­ti ra­hoi­tuk­sel­la. Voit valita haluamasi maksuajan ja sinun tar­pei­sii­si so­vel­tu­van kuu­kausie­rän suuruuden.

San­tan­de­rin Os­to­ra­hoi­tus on kortiton ra­hoi­tus­tuo­te, jolla voit hankkia sinulle sopivalla kuu­kausie­räl­lä niin pienet kuin suu­rem­mat­kin ostokset. Os­to­ra­hoi­tus antaa sinulle mah­dol­li­suu­den jaksottaa kulujasi pilk­ko­mal­la suurempi ker­taos­tos pie­nem­piin eriin.

Os­to­ra­hoi­tuk­sen kiinteän koron ja kuu­kausie­rän ansiosta tiedät aina etukäteen, mitä han­kin­nas­ta­si maksat. Voit rahoittaa han­kin­ta­si joko kokonaan tai vain osan siitä.

Ra­hoi­tuk­sen hakeminen

Kuinka haen ra­hoi­tus­ta?

 

Klikkaa alla olevasta tau­lu­kos­ta os­tok­see­si tar­vit­se­maa­si summaa ja täytä hakemus. Ha­ke­mus­lo­ma­ke avautuu uuteen se­lai­nik­ku­naan. Tun­nis­tau­tu­mis­ta varten tarvitset verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set tai mo­bii­li­var­men­teen. 

 

Luot­to­pää­tök­sen saat nopeasti ja pystyt myös al­le­kir­joit­ta­maan so­pi­muk­sen säh­köi­ses­ti. En­nak­ko­pää­tös kannattaa hakea tarpeeksi suurelle summalle, jotta se kattaa han­kin­ta­si koko hinnan. Lo­pul­li­nen lai­na­sum­ma vah­vis­te­taan myy­jä­liik­keen toimesta to­teu­tu­neen kaup­pa­sum­man mu­kai­ses­ti. En­nak­ko­ha­ke­mus ei sido mihinkään tai edellytä ostamista.

Calculator
bottom of page